Blog

Blok 5: analiza postojećih i željenih linija pješačkog kretanja

Nevladine organizacije KANA – Ko ako ne arhitekt i ArhKomuna – Centar za arhitekturu i kulturu su tokom prethodnih mjeseci analizirale dio javnog prostora na području naselja Blok 5 u Podgorici. Željeli smo da kroz projekte na kojima trenutno radimo skrenemo pažnju na vrijednost ove urbane cjeline, ohrabrimo građansko učešće u procesima donošenja odluka o…

Borba za ulice: planiranjem ka pravednijoj upotrebi gradskog prostora

Dok hodate Podgoricom, koliko puta treba da promijenite svoju putanju kako bi zaobišli automobil parkiran na prostoru namijenjenom isključivo pješacima? Sjećate li se da ste ikad prošli ulicom Ivana Vujoševića, a da parking nije bio sasvim popunjen, a saobraćaj blokiran automobilima koje su vlasnici tu ostavili „samo na pet minuta, da nešto završim?“ Da li…

Kritička prostorna praksa i(ili) prostorni višak?

1_“Restless Ball”_ Coop Himmelb(l)au_1971._ Basel #Položaj umjetnosti u javnom prostoru? Javni prostor možemo posmatrati kao palimpsest sa tragovima evolucije svih aspekata razvoja društva, među kojima i umjetničkog. Kroz istoriju, umjetnički obisi u javnom prostoru javljali su se najčešće u formama monumentalnih spomenika, skulptura, statua, mozaika itd. i nerijetko su proizvodi afirmacije moći jednog grada, države…

Prostori komunikacije – komunikacija prostora

Kako komuniciramo sa gradom u kome živimo? Kako grad komunicira sa nama? Komunikacija je i osnovna čovjekova potreba i njegova osnovna funkcija. Sve je komunikacija – svaka ljudska aktivnost se može posmatrati kao komunikacijski čin. […] Svakodnevne putanje koje prelazimo, prostori u kojima boravimo, u kojima radimo, u kojima čekamo, u kojima se odmaramo su,…

Aktuelni projekti

Više

Naš grad, naša scena

Naš grad, naša scena je regionalni projekat okrenut javnim prostorima.